Waarom de subsidie?

Praktijkleren is een combinatie van leren en werken binnen een bedrijf of organisatie. Zo zijn er veel bedrijven en organisaties die financiën en tijd investeren om hun werknemers te (her-)kwalificeren voor het werk wat ze doen of in de toekomst gaan doen. Om werkgevers te stimuleren is de Subsidieregeling praktijkleren van kracht sinds 2014.

Praktijkleren: al werkend leren

De overheid vindt het belangrijk dat werkgevers voldoende praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden om personeel te kwalificeren. Dit geldt zeker voor werk in die sectoren waar momenteel nog een tekort is aan personeel. Deze subsidieregeling maakt het financieel aantrekkelijk voor werkgevers om hun werknemers ‘al werkend te laten leren’.

Aanjager kenniseconomie

Het inzetten van praktijkleren is een manier om werknemers up-to-date te houden van de laatste ontwikkelingen. Zo blijven ze hun vaardigheden ontwikkelen voor hun werk, nu en in de toekomst. En dat is weer goed nieuws om onze kenniseconomie op peil te houden. Soms is het voor werkgevers niet rendabel om hun werknemer een leertraject te laten volgen. Dan kan de Subsidieregeling Praktijkleren deze werkgevers toch over de streep trekken.

Komt u in aanmerking?

Profiteer ook van deze subsidie! Er zijn nog relatief weinig bedrijven die gebruik maken van deze aantrekkelijke regeling. De subsidie kan oplopen tot een bedrag van €2.700,- per leerling per jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten leerlingen en bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Organisaties moeten aan een aantal zaken op orde hebben qua status en documentatie: dit zijn de voorwaarden

De leerlingen en studenten voor wie de subsidie praktijkleren geldt kunnen allerlei soorten onderwijs volgen, van VMBO tot academisch niveau: dit zijn de doelgroepen waarvoor de subsidie geldt

Human Capital Scan heeft specialisten in dienst op het terrein van de subsidie praktijkleren. Zij helpen u graag verder!

Vraag meer informatie of hulp bij aanvragen een van onze specialisten:

Joey de Klerk
joey.de.klerk@hcscan.nl
(06) 31901568