Welke leerwerkplekken?

Werkgevers kunnen de Subsidieregeling praktijkleren niet voor alle leerwerkplekken toepassen. De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor:

  • VMBO-leerlingen die een leer-werktraject doen met scholing en kwalificatieniveau.
  • MBO leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): werknemers volgen dan een opleiding vanuit hun baan waarbij ze een á twee dagen les krijgen.
  • Studenten die een HBO-opleiding volgen in de richting techniek, landbouw of natuurlijke omgeving. Deze moet een combinatie zijn van leren en werken.
  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een KNAW of NWO instituut. Voor technologisch ontwerpers in opleiding geldt, de zogenoemde toio’s, dat het van belang is dat zij in het tweede deel van hun opleiding een ontwerpopdracht uitvoeren buiten de opleiding.
  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.
  • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.